На записите на impact wrestling е обявено участието на бившите шампиони по двойки – Motorcity Machineguns. Това означава, че скоро ще ги видим в някое от следващите предавания на TNA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *