R-TRUTH изглежда е счупил крака си. Все още няма много информация по случая, но явно кечистът ще отсъства дълго.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *