Tag: Motorcity Machineguns

На записите на impact wrestling е обявено участието на бившите шампиони по двойки – Motorcity Machineguns. Това означава, че скоро ще ги видим в някое от следващите предавания на TNA.